Thi công cơ sở phòng sạch - Dược phẩm Eloge France

Thi công cơ sở phòng sạch - Dược phẩm Eloge France Thi công cơ sở phòng sạch - Dược phẩm Eloge France Thi công cơ sở phòng sạch - Dược phẩm Eloge France

Chủ đầu tư: Dược phẩm Eloge France

Thời gian: 2017

Địa điểm: KCN Quế Võ, Bắc Ninh

Dịch vụ: Thi công phòng sạch