Thi công phòng sạch - Bao bì Vinson

Thi công phòng sạch - Bao bì Vinson Thi công phòng sạch - Bao bì Vinson Thi công phòng sạch - Bao bì Vinson Thi công phòng sạch - Bao bì Vinson

Chủ đầu tư: Bao bì Vinson

Thời gian: 8/2016

Địa điểm: Hưng Yên

Dịch vụ: Thi công phòng sạch