Thi công phòng thí nghiệm sợi - Dệt Bảo Minh

Thi công phòng thí nghiệm sợi - Dệt Bảo Minh Thi công phòng thí nghiệm sợi - Dệt Bảo Minh Thi công phòng thí nghiệm sợi - Dệt Bảo Minh Thi công phòng thí nghiệm sợi - Dệt Bảo Minh

Chủ đầu tư: Dệt Bảo Minh

Thời gian: 2017

Địa điểm: KCN Bảo Minh, Nam Định

Dịch vụ:

  • Thiết kế, thi công phòng thí nghiệm sợi
  • Cung cấp lắp đặt thiết bị