Thi công xưởng nang mềm - Dược phẩm Hoa Việt

Thi công xưởng nang mềm - Dược phẩm Hoa Việt

Chủ đầu tư: Dược phẩm Hoa Việt

Thời gian: 2015

Địa điểm: Hà Nam

Dịch vụ:

  • Thiết kế, thi công xưởng nang mềm đạt chuẩn GMP WHO
  • Cung cấp lắp đặt thiết bị