Thi công xưởng thuốc viên - Anvy Group

Thi công xưởng thuốc viên - Anvy Group Thi công xưởng thuốc viên - Anvy Group Thi công xưởng thuốc viên - Anvy Group

Chủ đầu tư: Anvy Group

Thời gian: 5/2017

Địa điểm: Văn Giang, Hưng Yên

Dịch vụ:

  • Thi công xưởng thuốc viên đạt tiêu chuẩn GMP WHO
  • Cung cấp lắp đặt thiết bị