Giải pháp Robot trong sản xuất Dược phẩm

Giải pháp Robot trong sản xuất Dược phẩm

Robot hóa các quy trình sản xuất hoặc các giai đoạn trong quy trình sản xuất là xu hướng và yêu cầu đòi hỏi cho việc nâng cao chất lượng sản phẩm.

Các đề xuất và giải pháp robot được thiết kế theo thông số kỹ thuật riêng biệt, khả năng và yêu cầu của khách hàng. Dễ dàng vận hành, bảo trì, thay đổi định dạng và sửa đổi theo yêu cầu khách hàng.

Một số giải pháp robot hóa trong sản xuất.

1. Robot trong seri hóa sản phẩm

Máy trạm có thể hoạt động tự động, được thực hiện trên một dây chuyền hiện có hoặc công việc có liên quan đến các hệ thống băng tải (roller, belt, v.v...)

+ In văn bản (2-8 dòng), Ma trận dữ liệu 2D và kiểm soát chất lượng

+ Xác minh và kiểm tra chất lượng in bằng camera

+ Nhận dạng ký tự của các ký tự in

+ Loại bỏ các hộp in bị lỗi

+ Phần mềm PC được thiết kế hợp lý để thiết lập các thông số sản phẩm

2. Robot trong sắp xếp Pallet sản phẩm

Giải pháp hoàn chỉnh cho sắp xếp sản phẩm bao gồm cả hộp gấp và vận chuyển hộp vào pallet

Robot lấy các hộp ra khỏi khay đầu vào và xếp chúng thành hình khối cuối cùng

Hoạt động kết nối với các hệ thống băng tải (Roller, Belt, v.v...) hoặc các đường nếp gấp

Xếp đầy một hộp với các hộp thuốc /sản phẩm nhỏ

Dán hộp từ phía trên và dưới

Đánh dấu hộp trực tiếp hoặc bằng cách sử dụng dán nhãn

Đặt các hộp lên Pallet đến độ cao 1,2m

Hoạt động hoàn toàn tự động và quá trình có thể được kiểm tra

3. Robot cho sản xuất thuốc dạng lỏng

Giải pháp hoàn chỉnh cho thuốc lọ, thuốc tiêm, v.v...

Rót đầy chất lỏng vô trùng và không vô trùng, đóng nắp sau khi rót đầy

Robot lấy nguyên liệu từ khay đầu vào và đưa nó trở lại khay đầu ra

Máy trạm chiết rót và đóng nắp có thể hoạt động tự động, được thực hiện trên 1 dây chuyền hiện có hoặc làm việc liên quan đến các hệ thống băng tải

Xếp đầy một hộp với các hộp thuốc/sản phẩm nhỏ

4. Robot cho sản xuất thuốc vỉ

Robot có thể lấy lọ hoặc ống ra khỏi khay đầu vào, đặt chúng vào vỉ (vỉ được nạp đầy đủ được tiếp tục vận chuyển đến khay đầu ra)

Máy trạm xếp đầy vỉ có thể hoạt động tự chủ, có thể được thực hiện trên một dây chuyền hiện có hoặc làm việc liên quan đến các hệ thống băng tải

5. Robot thiết kế theo nhu cầu khách hàng

Các giải pháp hoàn thiện được thiết kế riêng theo yêu cầu cụ thể của khách hàng và kết quả nghiên cứu khả thi

Có thể sửa đổi theo thiết bị, công nghệ và quy trình sản xuất đang dùng

Hệ thống có thể được chẩn đoán thông qua hỗ trợ từ xa (Internet) để bảo trì

Giải pháp Robot có thể được xây dựng hoặc lập trình lại cho một khái niệm hoặc ứng dụng khác