Xưởng thuốc dùng ngoài - Dược phẩm Merap

Xưởng thuốc dùng ngoài - Dược phẩm Merap Xưởng thuốc dùng ngoài - Dược phẩm Merap

Tên hạng mục: Xưởng thuốc dùng ngoài

Chủ đầu tư: Dược phẩm Merap 

Địa điểm: Nhà máy tân dược GMP - WHO, Văn Giang, Hưng Yên.

Cấp độ sạch: 10.000

Kết cấu Panel cách nhiệt: Panel PS

Đường ống: Ống Inox, van điện chống cháy, van điều tiết lượng gió, cửa cấp gió cao cấp, thiết bị lọc cao cấp, cửa hồi gió

Bộ phận điện khí: Tủ phân phối điện chiếu sáng, đèn sạch, đèn tử ngoại

Tổ chức mặt sàn: Mặt sàn epoxy

Các bộ phận làm sạch khác: Bộ phận cấp nước, tủ truyền inox, tủ điều hoà không khí sạch kiểu tổ hợp, quạt thông gió