Xưởng thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi - Dược phẩm Merap

Xưởng thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi - Dược phẩm Merap Xưởng thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi - Dược phẩm Merap Xưởng thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi - Dược phẩm Merap

Chủ đầu tư: Dược phẩm Merap

Thời gian: 2014

Địa điểm: Hưng Yên

Dịch vụ: 

  • Thi công xưởng sản xuất thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi đạt chuẩn GMP WHO
  • Cung cấp lắp đặt thiết bị