Phòng sạch dược phẩm

Phòng sạch dược phẩm

(Ảnh: phòng sạch dược phẩm)

Tại sao mỹ phẩm cần xây dựng xưởng mỹ phẩm phòng sạch,đặc biệt không bụi?
Phòng sạch không bụi đã được thiết kế và xử lý đặc biệt, cho dù điều kiện không khí bên ngoài thay đổi như thế nào, căn phòng vẫn có thể duy trì các yêu cầu ban đầu về độ sạch, nhiệt độ, độ ẩm và áp suất. Thường đề cập đến việc loại bỏ các hạt bụi, vi khuẩn, không khí có hại và các chất ô nhiễm khác trong không khí trong một không gian nhất định, và nhiệt độ trong nhà, độ sạch, áp suất trong nhà, vận tốc không khí và trao đổi không khí, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng và tĩnh điện được kiểm soát trong một phạm vi yêu cầu nhất định. Bên trong, một căn phòng được thiết kế theo tiêu chuẩn được đưa ra.
1. Ở trạng thái nhiệt độ không thay đổi, các nguyên liệu, vật liệu dùng trong quá trình sản xuất mỹ phẩm rất dễ bị biến chất dẫn đến sản phẩm không đạt chất lượng.
2. Mỹ phẩm yêu cầu cao về độ sạch của dụng cụ, thiết bị trong quá trình sản xuất, nếu không rất dễ gây nhiễm chéo.
3. Trong không khí có các chất ô nhiễm như hạt bụi, không khí có hại và vi khuẩn, dễ gây ô nhiễm thứ cấp cho sản phẩm trong quá trình sản xuất, chiết rót và đóng gói mỹ phẩm.
4. Để đảm bảo chất lượng mỹ phẩm cần có: tính an toàn, tính ổn định, tính khả dụng và tính hữu dụng. Vì vậy, cần phải sản xuất và sản xuất trong một không gian môi trường sạch, tức là xưởng mỹ phẩm phòng sạch.
5. Phải có các thiết bị lọc không khí hoặc khử trùng không khí trong kho bán thành phẩm mỹ phẩm, phòng chiết rót, kho sạch, phòng thay đồ và airlock của xưởng phòng sạch mỹ phẩm.
6. Sản phẩm trang điểm phát sinh bụi hoặc sử dụng vật liệu độc hại, dễ cháy, nổ trong quá trình sản xuất phải sử dụng nhà xưởng sạch sẽ. Nếu không, rất dễ xảy ra tai nạn về an toàn lao động.

Nội dung thiết kế nhà xưởng mỹ phẩm phòng sạch bao gồm các khía cạnh sau: 

1. Bố trí hợp lý quy trình và phương án lắp đặt.

2. Chọn kết cấu và vật liệu xây dựng phù hợp với đặc điểm của xưởng mỹ phẩm phòng sạch.