5 yêu cầu cơ bản của GMP EU đối với doanh nghiệp sử dụng hoạt chất làm nguyên liệu sản xuất thuốc

1. Yêu cầu của GMP EU đối với Cơ sở sản xuất sử dụng hoạt chất làm nguyên liệu sản xuất thuốc

Cơ sở sản xuất được sử dụng trong sản xuất sản phẩm trung gian và thành phần dược phẩm hoạt tính (API) phải được bố trí, thiết kế và xây dựng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vệ sinh, bảo trì và vận hành phù hợp với loại và giai đoạn sản xuất. Ngoài ra, cơ sở sản xuất cũng cần được thiết kế để giảm thiểu khả năng ô nhiễm. 

Các phân xưởng và tòa nhà phải có đủ không gian, để đáp ứng được việc sắp xếp có trật tự và ngăn ngừa ô nhiễm chéo.

Lối vào bên trong cơ sở sản xuất hoặc các tòa nhà cho nguyên vật liệu, và con người phải được thiết kế để ngăn ngừa ô nhiễm chéo.

Cần xác định các khu vực, hoặc các hệ thống kiểm soát cho các hoạt động sau:

- Tiếp nhận, xác định, lấy mẫu và kiểm dịch các vật liệu nhập vào hoặc từ chối;

- Kiểm dịch trước khi phát hành các sản phẩm trung gian và API;

- Lấy mẫu các chất trung gian và API;

- Lưu trữ các vật liệu đã phát hành; 

- Hoạt động sản xuất;

- Các hoạt động đóng gói và dán nhãn; và 

- Hoạt động phòng thí nghiệm.

Cần cung cấp đầy đủ trang bị sạch cho nhà vệ sinh của nhân viên. Các thiết bị dùng để giặt đồ phải được trang bị nước nóng lạnh. Các thiết bị giặt và nhà vệ sinh phải tách biệt, nhưng dễ dàng tiếp cận với khu vực sản xuất. Cần cung cấp đầy đủ các khu vực phụ trợ thích hợp như phòng tắm, thay đồ.

Thông thường các khu vực phòng thí nghiệm phải được tách biệt với khu vực sản xuất. Tuy nhiên một số khu vực phòng thí nghiệm, đặc biệt là những khu vực được sử dụng để kiểm soát trong quá trình, có thể nằm trong khu vực sản xuất, miễn là các hoạt động của quá trình sản xuất không ảnh hưởng đến độ chính xác của các phép đo trong phòng thí nghiệm.

Cơ sở sản xuất thuốc

2. Yêu cầu của GMP EU về các tiện ích

Tất cả các tiện ích đều có thể tác động đến chất lượng sản phẩm (ví dụ. Hơi nước, khí ga, khí nén, nhiệt độ, hệ thống thông gió và điều hòa không khí) phải được thẩm định, giám sát, và phải có các hành động thích hợp khi vượt quá giới hạn cho phép. Bản vẽ thiết kế cho các hệ thống tiện ích phải luôn có sẵn.

Hệ thống xử lý không khí (HVAC)

Cần cung cấp đầy đủ hệ thống thông gió, lọc không khí và thoát khí. Các hệ thống này phải được thiết kế và xây dựng để giảm thiểu rủi ro ô nhiễm và nhiễm chéo. Ngoài ra, phải bao gồm thiết bị để kiểm soát áp suất không khí, vi sinh vật, bụi, độ ẩm và nhiệt độ, phù hợp với giai đoạn sản xuất. Cần đặc biệt chú ý đến các khu vực mà API tiếp xúc với môi trường.

Nếu không khí được tuần hoàn lại các khu vực sản xuất, cần thực hiện các biện pháp thích hợp để kiểm soát rủi ro ô nhiễm và lây nhiễm chéo.

Cần phải xác định hệ thống đường ống lắp đặt cố định. Điều này có thể thực hiện bằng cách xác định các đường ống riêng lẻ, tài liệu, hệ thống điều khiển máy tính hoặc các phương tiện thay thế. Hệ thống đường ống phải được bố trí để tránh rủi ro nhiễm chất trung gian hoặc API.

Các cống thoát nước phải có kích thước phù hợp và phải có lỗ thoát khí hoặc thiết bị thích hợp để ngăn chặn sự trào ngược.

3. Yêu cầu về nguồn nước dùng trong sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn GMP EU

Nước được sử dụng trong sản xuất API phải được chứng minh là phù hợp với mục đích sử dụng của nó.

Trừ khi có lý do khác, nước chế biến tối thiểu phải đáp ứng các hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về chất lượng nước uống.

Nước phải được nhà sản xuất xử lý để đạt được chất lượng xác định, thì quá trình xử lý phải được xác nhận và giám sát với các giới hạn hành động thích hợp.

Kiểm tra nguồn nước trước khi tiến hành sản xuất thuốc

Khi nhà sản xuất API không vô trùng có ý định hoặc tuyên bố rằng nó phù hợp để sử dụng trong quá trình chế biến tiếp theo để tạo ra sản phẩm thuốc (dược phẩm) vô trùng, nước được sử dụng trong các bước cô lập và tinh chế cuối cùng phải được theo dõi và kiểm soát về tổng số vi sinh vật và nội độc tố.

4. Yêu cầu về các thùng đựng, vật chứa của GMP EU

Các khu vực sản xuất chuyên dụng bao gồm cơ sở sản xuất, thiết bị xử lý không khí nên được sử dụng để sản xuất các vật liệu có tính nhạy cảm cao như penicillin hoặc cephalosporin.

Các lọ chứa, vật chứa dược phẩm

Các khu vực sản xuất chuyên dụng cũng cần được xem xét đến các vật liệu có tính chất lây nhiễm, và hoạt tính dược lý cao hoặc độc tính (ví dụ, một số steroid hoặc chất chống tế bào ung thư) trừ khi thiết lập và duy trì được các quy trình khử hoạt tính và làm sạch.

Cần có các biện pháp thích hợp được thiết lập và thực hiện để ngăn ngừa sự lây nhiễm chéo từ nhân viên, vật liệu, v.v. di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác.

Không nên tiến hành bất kỳ hoạt động sản xuất nào (bao gồm cân, xay xát hoặc đóng gói) các nguyên liệu phi dược phẩm như thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu bằng cách sử dụng các tòa nhà và/hoặc thiết bị được sử dụng để sản xuất API. Việc xử lý và bảo quản các nguyên liệu phi dược phẩm có độc tính cao này nên tách biệt với các API.

5. Các yêu cầu về bảo trì và vệ sinh đối với cơ sở sử dụng hoạt chất làm nguyên liệu sản xuất thuốc

Các tòa nhà được sử dụng để sản xuất các sản phẩm trung gian và API phải được bảo trì, sửa chữa đúng cách và giữ ở tình trạng sạch sẽ.

Các quy trình bằng văn bản phải được thiết lập để phân công trách nhiệm vệ sinh và mô tả lịch trình làm sạch, phương pháp, thiết bị và vật liệu được sử dụng để làm sạch các tòa nhà và cơ sở.

Người lao động bảo trì hệ thống sản xuất thuốc

Khi cần thiết, các quy trình bằng văn bản cũng phải được thiết lập để sử dụng các chất diệt loài gặm nhấm, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt nấm, chất khử trùng và chất làm sạch và khử trùng thích hợp để ngăn ngừa sự ô nhiễm của thiết bị, nguyên liệu thô, vật liệu đóng gói/dán nhãn, chất trung gian và API.