Đặc điểm vận hành phòng thí nghiệm ổn định nhiệt ẩm

 

Phòng thí nghiệm ổn định nhiệt ẩm sử dụng hệ thống điều hòa không khí ổn định nhiệt độ và độ ẩm độc lập kiểu trực tiếp bay hơi, có các ưu điểm: Hệ thống đơn giản, dễ điều chỉnh, thao tác dễ dàng, tiết kiệm năng lượng. Trong thiết kế công trình, cần dựa vào yêu cầu độ chính xác nhiệt độ, độ ẩm để lựa chọn hệ thống phù hợp, tính toán được tỉ mỉ nhất phụ tải của phòng, đồng thời lại chọn sử dụng thiết bị giữ nhiệt, ẩm phù hợp.

Để đáp ứng yêu cầu độ chính xác về nhiệt độ, độ ẩm trong phòng, số lần trao đổi khí của phòng điều hòa nhiệt ẩm lớn. Theo kinh nghiệm, phòng ổn định nhiệt độ ±2oC, số lần trao đổi không khí khoảng 10~15 lần/h; phòng ±1o, trao đổi 15~20 lần/h; phòng ±0.5oC trao đổi >20 lần/h; ±0.2oC trao đổi >30 lần/h.

Việc thiết kế thiết bị lưu thông không khí cũng là một trong các nhân tố chính ảnh hưởng đến độ chính xác của nhiệt độ trong phòng. Trong phòng ổn định nhiệt ẩm có độ chính xác cao, khi thiết kế cần xem xét nguyên tắc sau: Quá trình lưu thông hợp lí, phát huy tối đa tác dụng làm lạnh hoặc gia nhiệt của dòng không khí đưa vào; xây dựng một trường nhiệt độ ổn định, cân bằng, để đảm bảo khi dòng không khí đến khu làm việc, chênh lệch nhiệt độ giữa nhiệt độ bình quân của dòng không khí và khu làm việc không vượt quá giá trị dao động cho phép; khi dòng không khí đến khu làm việc, vận tốc lưu động của nó vào khoảng 0.25m/s. Phòng thí nghiệm ổn định nhiệt ẩm có độ chính xác ±2oC đến ±1 oC sử dụng các tấm có lỗ để cấp gió, bên dưới hồi gió đồng đều, hiệu quả tốt.

Trong xây dựng phòng thí nghiệm ổn định nhiệt ẩm, độ kín trong giữ nhiệt cũng vô cùng quan trọng; phòng thí nghiệm có độ kín tốt có các ưu điểm tiết kiệm năng lượng, độ chính xác nhiệt ẩm cao, giảm chi phí vận hành.