Kiểm soát điều kiện môi trường trong phòng thí nghiệm

Sử dụng môi trường trong phòng thí nghiệm, phải đảm bảo được việc phân tích chất lượng kiểm tra và nâng cao được độ chính xác của kết quả kiểm tra. Cần tiến hành  kiểm soát các điều kiện môi trường trong phòng thí nghiệm.

I.Điều kiện môi trường bên trong của phòng thí nghiệm yêu cầu cụ thể như sau:

1.Nhiệt độ tiêu chuẩn trong phòng ổn định nhiệt ẩm là 20℃, nhiệt độ tương ứng trong phòng thí nghiệm và  phòng kiểm tra là 20±5℃ , phòng cân đối nhiệt độ là 20±3℃, nhiệt độ phòng mẫu là ≤32℃

2. Độ ẩm tương đối trong phòng thí nghiệm bình thường duy trì ở mức 40 -70%.
3. Điều kiện môi trường ở phương diện ngăn che và chống từ chống ăn mòn, chống bụi, chống rung,tiếng ồn phù hợp với yêu cầu của điều kiện môi trường đối với thiết bị đo kiểm tra trong phòng thí nghiệm, ánh sáng trong phòng thí nghiệm cũng phải tiến hành kiểm tra.

II. Khi điều kiện môi trường có sự bất thường trong phòng thí nghiệm,như nhiệt độ và độ ẩm vượt quá phạm vi quy định mà rõ ràng ảnh hưởng đến  kết quả kiểm tra hoặc đã thẩm định, nên kịp thời  báo cáo lên Giám Đốc,và báo cáo cáo lên các lãnh đạo có liên quan ở công ty và lãnh đạo của cục quản lý chất lượng.Khi tiến hành kiểm tra trong điều kiện môi trường bình thường mà xuất hiện hiện tượng bất thường,thì sẽ căn cứ vào văn bản báo cáo có của các lãnh đạo có liên quan ở công ty,để áp dụng biện pháp giải quyết cho thỏa đáng. Trong điều kiện hiện tại, phòng thí nghiệm phải áp dụng tích cực các biện pháp bảo quản để duy trì các thiết bị máy đo ổn định.

III.Kiểm soát và quản lý điều kiện  môi trường hàng ngày trong phòng thí nghiệm
1.Phải luôn duy trì độ sạch trong phòng thí nghiệm, sau khi kết thúc công việc hàng ngày phải  dọn dẹp và quét dọn, lau chùi định kỳ thiết bị máy đo, sau khi sử dụng xong phải sắp xếp các phụ kiện và dụng cụ của máy gọn gàng, ngay ngắn, đặc biệt là nắp chụp của máy và vải chống bụi. Tất cả các thiết bị của máy đo sử dùng đến điện sau  khi sử dụng xong phải ngắt nguồn để đảm bảo sự an toàn.

2.Trong phòng thí nghiệm nghiêm cấm để các đồ như thực phẩm, nước uống, đồ  ăn vặt, hút thuốc lá, nhân viên không thuộc phòng thí nghiệm, chưa được sự đồng ý  không được  phép vào trong phòng.  Nhân viên không được tùy tiện vào phòng và phải có sự kiểm soát chặt chẽ  số người ra vào để tránh dẫn đến sự thay đổi  dao động  nhiệt độ, độ ẩm ở  trong phòng.

3.Vấn đề nhiệt độ và độ ẩm trong phòng thí nghiệm  phải cử người có chuyên môn phụ trách theo dõi và ghi chép dữ liệu, phòng kho sẽ do nhân viên quản lý của phòng kho ghi chép; phòng dung dịch tiêu chuẩn do nhân viên kiểm soát thuốc thử ghi lại, phòng mẫu do nhân viên quản lý mẫu ghi lại, trong phòng có điều hòa không được tùy tiện mở cửa sổ, phải cử  người có chuyên môn thao tác máy điều hòa;  phòng thường, phòng mẫu do tổ trưởng kiểm tra và phụ trách,  phòng máy đo có nhân viên phụ trách thao tác máy,phòng cân bằng do tổ trưởng kiểm tra phụ trách. Tình trạng nhiệt độ và độ ẩm trong phòng được ghi lại bằng các phép đo , thời gian bảo hành trong phòng thí nghiệm là 3 năm.

Yêu cầu điều kiện môi trường trong phòng thí nghiệm rất chặt chẽ, vì vậy tất cả các thao tác và quản lý không được qua loa đại khái; quản lý ở các công trình như công trình phòng lạnh, công trình ổn định nhiệt ẩm, công trình phòng sạch, công trình không gian không bụi, điều hòa trung tâm nói chung, vì vậy yêu cầu đối với việc kiểm soát môi trường  chỉ tương đối không cao cho nên thao tác quản lý cũng tương đối thuận tiện.