Điểm khác biệt chính giữa kiểm soát môi trường  và phòng sạch

Phòng sạch và môi trường được kiểm soát được sử dụng giảm thiểu ô nhiễm trong công nghiệp. Chúng tôi sẽ thảo luận sự khác biệt chính giữa hai khái niệm trên. Khi nó cần kiểm soát môi trườngphòng sạch, dưới đây là những điều bạn cần biết.

Ảnh: phòng sạch trong sản xuất dược phẩm

Kiểm soát môi trường là gì?

Một môi trường được kiểm soát, có thể gọi là một môi trường quan trọng, cần kiểm soát áp suất, nhiệt độ và tách biệt khỏi môi trường hoạt động khác. Đôi khi cũng cân thiết cả việc kiểm soát độ ẩm, nhưng trường hợp này không thường diễn ra. Một vài phòng thí nghiệm quan tâm đến kiểm soát môi trường như nhiệt độ áp suất và được phân chia, tuy nhiên nó không có tiêu chuẩn cho việc kiểm soát hạt bụi nguyên nhân gây ô nhiễm.

Phòng sạch là gì?

Kiểm soát hạt bụi là từ khóa quan trọng khi nói về Phòng sạch. Môi trường được phân loại dựa vào số hạt bụi cho phép trong phòng sạch – dựa vào kích thước – trong một m3 không khí. Không giống với kiểm soát môi trường, phòng sạch bắt buộc phải tuân thủ tiêu chuẩn cùng với nhiệt độ và áp suất được kiểm soát, phòng sạch được tách biệt với môi trường hoạt động khác.

Phòng sạch cần phải được thẩm định và đánh giá thường xuyên để tuân thủ tiêu chuẩn phòng sạch và và các ứng dụng công nghệ, năng lượng, không khí  theo các tiêu chuẩn phòng sạch đưa ra.

Phòng sạch hay kiểm soát môi trường – bạn cần môi trường nào?

Xác định cần phòng sạch hay môi trường kiểm soát dựa và yêu cần của lĩnh vực bạn ứng dụng. Ví dụ như, nếu như bạn ứng dụng cho nghành đóng gói sản phẩm thiết bị y tế, và bạn cần tuân thủ tiêu chuẩn ISO (Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế) cấp 7 cho phòng sạch, hoặc cao hơn. Nơi mà kiểm quát quá trình phòng thí nghiệm cho mạ Crôm không cần phải yêu cầu về ISO nhưng cần có kiểm soát môi trường

Cùng một nhà xưởng trong môi trường phòng sạch, nhưng có những yêu cầu khác nhau và kiểm soát môi trường khác nhau. Ví dụ nhưu cần kiểm soát môi trường của nhà kho không cần phải yêu cầu về tiêu chuẩn phóng sạch trong cùng một nhà xưởng với tiêu chuẩn ISO8 cho kiểm soát chất lượng.

Phòng sạch sạch có vai trò rất quan trọng trong các nghành công nghiệp, trong thực tế, toàn bộ xưởng sản xuất có thẻ là môi trường phòng sạch với diện tích hàng ngàn m2. Phòng sạch được sử dụng rộng rãi trong các ngành điện tử, nghành sinh học, sản xuất dược phẩm và các lĩnh vực khác yêu cầu về kiểm soát ô nhiễm môi trường tối thiểu.