Phòng ngừa lây nhiễm chéo trong sản xuất theo tiêu chuẩn GMP EU

Phòng ngừa lây nhiễm chéo trong sản xuất theo tiêu chuẩn GMP

Thông thường, các sản phẩm không phải là thuốc nên tránh sản xuất tại các khu vực và các thiết bị dành cho sản xuất các sản phẩm thuốc, nhưng nếu có các biện pháp ngăn ngừa nhiễm chéo thích hợp thì có thể được chấp nhận. Không được phép sản xuất và / hoặc lưu trữ các chất độc, chẳng hạn như thuốc trừ sâu (trừ trường hợp chúng được sử dụng để sản xuất các sản phẩm thuốc) và thuốc diệt cỏ, không được phép có ở các khu vực được sử dụng để sản xuất và / hoặc lưu trữ các sản phẩm thuốc.

c

Cần ngăn ngừa sự lây nhiễm của một nguyên liệu hoặc một sản phẩm bởi một nguyên liệu hoặc sản phẩm khác. Phải đánh giá các nguy cơ lây nhiễm chéo ngẫu nhiên là kết quả của việc không kiểm soát được các yếu tố bao gồm: bụi, khí, hơi, vật liệu di truyền hoặc sinh vật từ các chất hoạt tính, các nguyên liệu khác và các sản phẩm trong quá trình, từ các chất cặn bã trên thiết bị và từ quần áo của người vận hành. Tầm quan trọng của rủi ro này thay đổi theo bản chất của chất gây ô nhiễm và của sản phẩm bị ô nhiễm. Các sản phẩm có khả năng lây nhiễm chéo cao nhất là những sản phẩm được sử dụng bằng đường tiêm và những sản phẩm được sử dụng trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nguy cơ ô nhiễm đối với sự an toàn của bệnh nhân phụ thuộc vào bản chất và mức độ ô nhiễm.

Sự lây nhiễm chéo cần được ngăn ngừa bằng cách chú ý đến thiết kế của cơ sở và thiết bị như được mô tả trong bài viết yêu cầu về nhà máy theo tiêu chuẩn GMP EU.

Cần sử dụng quy trình Quản lý Rủi ro Chất lượng, bao gồm đánh giá hiệu lực và độc tính để đánh giá và kiểm soát các nguy cơ lây nhiễm chéo của các sản phẩm được sản xuất. Các yếu tố cần phải được tính toán một cách kỹ càng bao gồm: thiết kế và sử dụng cơ sở / thiết bị, nhân sự, nguồn cung nguyên liệu, kiểm soát vi sinh, đặc tính hóa lý của hoạt chất, đặc tính của quá trình, quy trình làm sạch và khả năng phân tích các giới hạn liên quan được thiết lập từ việc đánh giá sản phẩm. Kết quả của quá trình Quản lý Rủi ro Chất lượng là cơ sở để xác định sự cần thiết và quy mô mà mặt bằng và thiết bị đối với một sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm cụ thể. Việc giới hạn các hoạt động sản xuất trong một khu vực sản xuất riêng biệt, khép kín trong một cơ sở sản xuất đa sản phẩm có thể chấp nhận được nếu hợp lý.

Kết quả của quá trình Quản lý Rủi ro Chất lượng phải là cơ sở để xác định mức độ của các biện pháp tổ chức và kỹ thuật cần thiết, để kiểm soát rủi ro lây nhiễm chéo. Chúng có thể bao gồm nhưng không giới hạn những điều sau:

 1. Các biện pháp kỹ thuật 

 • Cơ sở sản xuất chuyên dụng (mặt bằng và thiết bị);
 • Khu vực sản xuất khép kín có thiết bị sản xuất riêng biệt và hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC) riêng biệt. 
 • Thiết kế quy trình sản xuất, mặt bằng và thiết bị để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo trong quá trình sản xuất, bảo dưỡng và làm sạch;
 • Sử dụng “hệ thống khép kín” để xử lý và chuyển nguyên liệu / sản phẩm giữa các thiết bị;
 • Sử dụng các hệ thống rào cản vật lý, bao gồm các thiết bị cách ly làm biện pháp ngăn chặn;
 • Loại bỏ bụi gần nguồn chất gây ô nhiễm, ví dụ: thông qua chiết xuất bản địa hóa;
 • Phải có thiết bị chuyên dụng để làm sạch các thiết bị và bộ phận tiếp xúc với sản phẩm (ví dụ: bộ lọc);
 • Sử dụng các công nghệ sử dụng một lần;
 • Sử dụng thiết bị được thiết kế dễ dàng vệ sinh;
 • Sử dụng các airlock và áp suất thích hợp để giới hạn chất gây ô nhiễm tiềm ẩn trong không khí tại khu vực đã được xác định;
 • Giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm do tái tuần hoàn không khí chưa được xử lý hoặc xử lý không đầy đủ;
 • Sử dụng hệ thống tự động làm sạch tại chỗ có hiệu quả đã được kiểm định;
 • Đối với khu vực rửa thông thường,phải tách biệt khu rửa thiết bị, sấy khô và bảo quản.
 1. Các biện pháp tổ chức

 • Phải có một quy trình làm sạch đã được thẩm định về độ hiệu quả cho toàn bộ cơ sở sản xuất chuyên dụng hoặc một khu vực sản xuất khép kín.
 • Giữ lại một số đồ bảo hộ bên trong các khu vực, nơi các sản phẩm có nguy cơ ô nhiễm chéo cao.
 • Việc xác minh làm sạch sau mỗi chiến dịch sản phẩm được coi là một công cụ phát hiện hỗ trợ hiệu quả cho phương pháp Quản lý Rủi ro Chất lượng đối với các sản phẩm được coi là có rủi ro cao hơn;
 • Tùy thuộc vào nguy cơ ô nhiễm, việc xác minh độ sạch của các bề mặt không tiếp xúc với sản phẩm và giám sát không khí trong khu vực sản xuất và / hoặc các khu vực lân cận để chứng minh hiệu quả của các biện pháp kiểm soát chống ô nhiễm trong không khí hoặc ô nhiễm do chuyển giao cơ học;
 • Các biện pháp cụ thể để xử lý chất thải, nước rửa bị ô nhiễm và nước rửa bẩn;
 • Ghi lại sự cố tràn, sự kiện ngẫu nhiên hoặc sai lệch so với quy trình;
 • Thiết kế các quy trình làm sạch cho cơ sở và thiết bị sao cho bản thân các quy trình làm sạch không có nguy cơ lây nhiễm chéo;
 • Thiết kế hồ sơ chi tiết cho các quá trình làm sạch để đảm bảo tuân theo việc làm sạch theo các quy trình đã được phê duyệt và sử dụng nhãn dán tình trạng làm sạch trên thiết bị và khu vực sản xuất;
 • Giám sát hành vi làm việc để đảm bảo hiệu quả đào tạo và tuân thủ các kiểm soát thủ tục liên quan.